KANALİZASYON YAPIMI

 

 

Eskimiş, yıpranmış ve görevini yerine getiremeyen veya yeni yapılara Kanalizasyon Yapımı işlemi gerçekleştirilir.

Kanalizasyon ya da lağım döşemi, pis ve atık suların özel kanallar aracılığıyla toplanıp atılmasını sağlayan altyapı sistemidir. Bu kanallarda künk ya da büz adı verilen kalın borular kullanılır.

Ayrıca bunların bir zarar görmesi ( kırılma, yanma, çatlama  ) sonucunda etrafa pis koku yayılabilir. Yani kanalizasyon borularının çok sağlam olması gereklidir.

Kanalizasyon hatları genellikle %50  dolulukta 2 fps hızla akacak şekilde dizayn edilir. En düşük akış hızı, kanalizasyon boruların temiz kalmasını sağlar ve katı madde birikimesini engeller. Yapı içi sistemlerde eğim %1 ile %2 arasında olmalıdır. Yapı dışındaki sistemin uç (dış) noktalarındaki kanalizasyon boruları, en az %1 eğimle yapılmalıdır. Bu dış noktalardaki borularda akış az olacağından, 1/100  eğim, boruların temiz kalmasını sağlar.

Yatay eğrili borular genellikle kullanılmasa da bazı durumlarda gerekebilir . Bu tür durumlarda, boru düz olarak hesaplanır ve gerekli en küçük eğime 1/2 eklenir. Böylece, borunun eğriliğinden kaynaklanan hidrolik enerji kaybı dengelenmiş olur.

Logar bağlantılarında, aynı çaptaki borular bağlanırken, akış yönünde altta kalan boru, yukarıdaki kanalizasyon borusundan en az 0,025 m daha alçak konmalıdır. Eğer, boru çapı değişiyor ise , boruların çapının %80'ine denk olan yükseklikleri eşleştirilmelidir.

.Kanalizasyon Yapımında Eğim

   Kanalizasyon yapımı esnasında en çok dikkat edilecek püf noktalardan bir tanesi kanalizasyon ve atık su tesisatının eğimidir. Kazı işlemi yapıldıktan sonra kanalizasyon sisteminin son logarından başlayarak eğim hesaplaması yapılır. Yapılan eğim hesaplamasına göre %1 ile %2 eğim vererek mevcut çaptaki kanalizasyon borusu döşeme işlemi yapılır.

      Eğimin fazla olması halinde kullanılan atık su borunun içerisinden hızla kayıp giderken; atık su sistemine atılan katı atıklar, kanalizasyon borusuna takılıp kalabilir ya da verilen eğim oranı %1'den az ise kullanılan atık suyun borudan akıp gitmesine ve suda erimeyen katı atıkların kanalizasyon borusunda kalmasına neden olacaktır. Kanalizasyon sisteminde önemli olan, kanalizasyon sisteminin yarım doluluktaki atık su ile beraber, kanalizasyon sistemine atılan inorganik kanalizasyon logarına dökülmesidir.

     Eğimi düzgün yapılan bir atık su tesisatı kolay kolay tıkanmaz. Yalnızca belirli zamanlarda logar temizliği yapılarak kanalizasyon sisteminin hidrolik akışı sağlanır. Eğim yani akıntı, kanalizasyon sistemlerinde yaşanan tıkanma sorunu ile doğrudan âlâkalıdır. Kanalizasyon boruları döşendikten sonra dolgu işlemi yapılırken kanalizasyon borularındaki hidrolik akışı deforme etmeyecek şekilde yapılmalıdır.

     Dolgu malzemesi, kanalizasyon sistemine zarar vermeyecek ve kanalizasyon sisteminde çökmeye neden olmamalıdır. Kanalizasyon borusunun eklenmesinde ise contaların kontrol edilmesi ve boru eklerinin sızıntıya neden olmaması gerekir.